بررسی پدیده نفاق در خطابه فدکیه
59 بازدید
محل نشر: مجله فاطمیه و فرصت های تبلیغی / همایش فاطمیه و فرصت های تبلیغی / فروردین 1392 /
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/01/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نگاهی دارد به جریان شناسی پدیده نفاق در تاریخ اسلام و اتکای آن بر خطابه فدکیه حضرت زهرا می باشد.