واکاوی مفهوم امامت در خطبه فدکیه
51 بازدید
محل نشر: مجله فاطمیه و فرصت های تبلیغی / همایش فاطمیه و فرصت های تبلیغی / فروردین 1392 /
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/01/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بخش هایی از خطابه فدکیه حضرت زهرا اختصاص داد به تعریف امامت و جایگاه و خصایص امام که در این مقاله با استفاده از خطبه و سایر روایات به آن پرداخته شده است.