ناگفته هایی از جنگ تبوک
56 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی ماه خدا راه خدا / همایش ماه خدا راه خدا / تیر 92 /اصفهان،اهواز،شیراز
نقش: مصحح
سال نشر: 1392/00/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نگاهی جدید به جنگ تبوک ب اساس شواهد و مستندات قرآنی