مردی که اگر می بود .. ( پژوهشی در زندگی حضرت جعفر طیار )
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب نگاهی دارد به حیات حضرت جعفر طیار از ولادت تا شهادت و مهم تر آنکه نگاهی به نقش های سازنده او در تاریخ اسلام و تحریف هایی که از جانب دشمن برای محو و کم رنگ کردن این شخصیت صورت پذیرفته است.