ناگفته های عاشورا
51 بازدید
محل ارائه: شبکه جهانی ثامن
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
قیام عاشورا و پرداختن به برخی شبهات و بازگو کردن برخی حقایق در پرده تاریخی