ناگفته های صلح
61 بازدید
محل ارائه: شبکه جهانی ثامن
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
این برنامه به واقعه صلح امام حسن از منظ تاریخی می پردازد.